Noen drømmer om å seile over Atlanteren, til Karibien, eller kanskje til Middelhavet, greske øyer, Adriaterhavet. Andre vil så langt nord man kommer til isbjørner og isfjell. Drømmene er mange og forskjellige. Felles er vel ønsket om å oppleve og være nær vakker natur, – en liten dose spenning og adrenalinkick setter gjerne spissen på det hele – i alle fall når alt går bra til slutt.

Vi har opplevd mye morsomt og spennende, vakkert og spektakulært da vi reiste på heltid i bobil. Mange spør oss om hvor vi skal dra på eventyr med Karuna – blir det sydover, vestover eller kanskje nordover? Vel, – vi tenkte egentlig at vi skulle dra til Viksfjord – og Svenner…..ja, for det finnes vel knapt noe finere enn det?

Og spenning kan man få på turen fra Larvik til Svenner også. Man trenger ikke å dra så langt for å oppleve at adrenalin og stressnivået øker litt mer enn det som er behagelig. For vi seilte så fint og rolig på lens ut Larviksfjorden da vinden plutselig økte fra 4-12m/sek,- vi fikk en ufrivillig jibb (vi skulle selvfølgelig brukt preventeren). Resultatet var brannsår på hendene, blokka til skjøtet hektet seg fast slik at roret låste seg, og vi fikk mye å henge fingrene i for å snu skuta, få ned seilene og trygge ferden videre.

Men som alltid, – vi lærte litt av hvert av dette også, og det gikk heldigvis bra. Å bruke hansker er lurt, – seile på lens er vanskelig, – i tillegg til et par andre ting. Lesson learned!

Men vi kom oss likevel til vakre Svenner i et fantastisk høstvær. Fargene glødet i kveldssola, det glitret i vannet, høstløv i sprakende varme fargetoner og hummerfiskere som søkte havets kardinal. Denne gangen hadde vi med jolla slik at vi fikk tatt oss rundt om og innimellom alle små viker, holmer og skjær der vi ikke kan gå med Karuna. Krystallklart vann med tusenvis av små manetbabyer og småfisk var noe av det vi så underveis på jolletur. Etterpå tok vi beina fatt og ruslet og klatret opp på fjellknausene og nøt den vakre utsikten.

Eventyret, spenningen og den flotte naturen kan ligge rett i nærheten.

Og sånn helt til slutt, en liten videosnutt:

Some dream of sailing over the Atlantic, to the Caribbean, or maybe to the Mediterranean Sea, Greek islands, the Adriatic Sea. Others want to travel as far north as possible, to see polar bears and icy mountains. There are countless dreams, and they are all different. But they share one thing in common, the desire to experience beautiful nature, – a small dose of thrill and adrenaline maybe – at least if all goes well in the end.

We have experienced a lot of fun and excitement, beautiful and spectacular scenery, as we traveled full-time in motorhomes. Many ask us where our next adventure with Karuna will be – maybe south, west or maybe even north? Well, we really thought that we should go to Viksfjord – and Svenner… yes, because there is hardly anywhere as beautiful as those places?

And excitement can be found on the trip from Larvik to Svenner as well. You don’t have to go that far to get an increase in adrenaline and stress levels beyond what is comfortable. We sailed so nice and quietly out of Larviksfjorden when the wind suddenly increased from 4-12 m/sec,- we found ourself with an involuntary jib (we should of course used the preventer). The result was burns on the hands, the splice’s block got stuck and the rudder got locked, we had to work hard to turn the ship, get the sails down and continue our journey. But as always, – we learned something from this and all went well. Using gloves are smart, – sailing with the wind from behand can be difficult, as well as a couple of other things. Lesson learned!

But we made it to beautiful Svenner Lighthouse in a wonderful autumn weather. The colors glowed in the evening sun, there was a sparkle in the water, autumn leaves in crackling warm hues, and lobster fishermen seeking the cardinal of the sea. This time we brought the dinghy so that we could get around and in between all the little coves, islets and shards where we couldn’t go with Karuna. Crystal-clear water with thousands of jellyfish and small fish was one of the things we saw along the way on our dinghy trip. Afterwards, we climbed the mountain crunches and enjoyed the beautiful view.

The adventure, the excitement and the great nature can be close by.

Video (Norwegian):